OUR NEWS

18 mei

WAARHEID VAN EEN KIND – TRUTH OF A CHILD

In Belgium Door Anneke Verschave

Her name is Brésilia and she’s 9 years old. She will tell you the truth about her life traveling through Belgian trailer parks.

Haar naam is Brésilia en ze is 9 jaar oud. Ze zal jullie de waarheid vertellen over haar leven op Belgische woonwagenterreinen.

15 mei

WOONWAGENBEWONERS SCHREEUWEN OM ERKENNING

In Belgium Door Anneke Verschave

Belgische woonwagenbewoners vragen om erkenning voor de woonwagencultuur. De werkgroep ‘Behoud de woonwagencultuur in België’ heeft een aanvraag ingediend bij het ministerie van Cultuur voor de erkenning van de woonwagencultuur als immaterieel erfgoed. Men gelooft dat dergelijke erkenning meer begrip en respect voor deze onbekende gemeenschap kan opbrengen. U kunt deze aanvraag mee ondersteunen door dit filmpje over de woonwagencultuur op uw sociale media te plaatsen, te delen of te liken. De woonwagenbewoners danken u alvast voor uw steun!

03 jan

Felice anno nuovo a tutti!

In Belgium Door Giuseppe Cardia

A la vigilia di capodanno la crew di Pivokio è stata invitata per festeggiare insieme a la communita Rom, l’ inizio dell’anno nuovo!!! Guardate come ballano i bimbi Rom e con tanta gioia vi facciamo tanti auguri per l’anno nuovo!!

Riprese e montaggio: Anneke Verschave e Giuseppe Cardia

 

16 dec

Paramichi pe Roti – Nevimos anda Hoboken

In news Door Anneke Verschave

Een exclusieve reportage over de sluiting van het doortrekkersterrein in Antwerpen.

De stad Antwerpen negeert de veroordeling van de Raad van Europa en schrapt de enige 18 officiële, tijdelijke staanplaatsen voor rondtrekkende woonwagenbewoners in de provincie.

Rondtrekkende woonwagenbewoners op zoek naar vaste standplaatsen moesten het doortrekkersterrein van Hoboken in de afgelopen weken definitief verlaten.  De plek moet wijken voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Blue Gate.  Met deze beslissing tekent het huidige stadsbestuur van Antwerpen het doodsvonnis over 18 standplaatsen waar woonwagenbewoners voorheen tijdelijk konden verblijven. Maar het doortrekkersterrein was de enige uitweg voor een aantal van deze Belgische Romgezinnen aangezien het vinden van een huis of appartement voor hen een zeer moeilijke, haast onmogelijke opdracht is. Bovendien houden zij als woonwagenbewoner graag vast aan hun eigen tradities en cultuur. Door de beslissing van de Stad Antwerpen zijn een aantal van onze Belgische woonwagengezinnen op de dool ten koste van hun schoolgaande kinderen.

 ‘We gaan naar het kamp in Gent’ vertelt de 9-jarige Brasilia, ‘daar is een school, geen echte school maar er is een mevrouw die met ons speelt, we gaan knutselen en alles doen. Ik ben blij en ook weer niet blij. Ik ga mijn vriendinnetjes in Antwerpen niet zoveel meer zien.’

We ontmoeten Brasilia vlak voordat haar de ouders hun woonwagen klaarstomen voor vertrek. Het meisje is verdrietig, ook al laat ze het absoluut niet merken, ze heeft immers heel veel herinneringen aan dit kamp en ze beseft dat ze het nooit meer zal terugzien.
Volgens Fons Duchateau, schepen van Sociale Zaken (N-VA) werden de bewoners reeds maanden geleden al op de hoogte gesteld dat er een einde zou komen aan het doortrekkersterrein.
Kim Janssens van het Minderhedenforum vertelt ons dat, hoewel die mensen inderdaad al langer wisten dat ze weg moesten uit Hoboken, zij nergens anders naartoe konden.  Dat geldt bijvoorbeeld voor Kalinka Modest, een Romvrouw, geboren en getogen op het vaste woonwagenterrein van Mortsel. Nadat zij in augustus 2014 door de burgemeester werd weggestuurd woonde ze een tijdje in een huis in Mortsel. Toen het huurcontract daar plots werd verbroken kwam ze afgelopen lente met haar gezin op straat te staan. Gelukkig kon deze doorgewinterde woonwagenbewoonster terugvallen op haar oude, vertrouwde levenswijze en woonvorm, namelijk de woonwagen.
In 2001 werd het wonen in een woonwagen als een volwaardige manier van wonen door de Vlaamse overheid opgenomen in de Vlaamse Wooncode, die het wettelijke kader geeft voor het wonen in Vlaanderen.  Woonwagenbewoners hebben bijgevolg officieel het recht om in een woonwagen te wonen.  Wonen in een woonwagen zou dus geen enkel probleem mogen zijn in België, tenminste als het tekort aan staanplaatsen niet zo groot zou zijn. In Vlaanderen is er een zeer grote nood aan standplaatsen. We komen zo’n 400 à 500 plaatsen tekort. Terwijl woonwagenbewoners tot voor kort nog 90 standplaatsen op 5 terreinen in Vlaanderen mochten benutten (Antwerpen, Kortrijk, Gent, Beersel, Asse,) verdwijnen nu met de sluiting in Antwerpen maar liefst 18 staanplaatsen.
In 2012 veroordeelde de Raad van Europa ons land omdat het tekortschiet in haar beleid voor woonwagenbewoners en daarmee het Europees sociaal handvest overtreedt. Op de website van de provincie Antwerpen staat geschreven: De overheid moet rekening houden met de specifieke situatie van de woonwagengezinnen, zodat ze optimaal kunnen leven in overeenstemming met hun tradities en culturele identiteit, in evenwicht met het algemeen belang. Overheden moeten daartoe de nodige juridische en praktische maatregelen nemen. Er moet voldoende aanbod zijn voor de specifieke woonvorm. 
Angel Otto (13) vertelt dat het niet gemakkelijk voor haar is om op school te geraken.  ‘Ik was net ingeschreven, en ik ben deze week al 2 keer te laat gekomen.  Haar mama Kalinka Modest:  ‘Normaal stond ik in Mortsel maar daar moest ik weg. ‘Ik heb drie kinderen, en die moeten allemaal naar school van de jeugdrechter. Maar elke keer moet ik terug wegrijden… hoe moet ik mijn kinderen naar school brengen? Moet ik dan aan de snelweg gaan staan? Of bij de school? een huis krijg ik niet van de stad. Ik ben al 6 maanden aan het zoeken!’
Om haar kinderen naar school te kunnen laten gaan bleef Kalinka afgelopen maanden met haar woonwagen op het tijdelijke doortrekkersterrein in Hoboken staan.   Bébé Demestres, een andere rondtrekkende woonwagenbewoner kon evenmin met zijn gezin ergens anders terecht.  Hij had gehoopt dat de Stad Antwerpen een oplossing zouden vinden voor zijn tijdelijke staanplaats.
‘Er moet toch een vervanging komen? Er was altijd een plaats voor ons in Antwerpen en nu niet meer? We moeten toch een plek hebben zodat we nog eens naar Antwerpen kunnen komen voor een paar weken om onze familie te kunnen komen bezoeken?’
Kim Janssens, stafmedewerker woonwagenbewoners van het minderhedenforum betreurt de situatie. ‘Wanneer ze moeten vertrekken van een staanplaats zien we dat deze kinderen voor een hele periode niet meer naar school gaan, waardoor ze een zeer groot leertekort ontwikkelen. Het is zeer problematisch bij een aantal van die gezinnen. Dit is heel jammer aangezien er in het verleden veel inspanning werden geleverd om die kinderen naar school te doen gaan.’  De organisatie ziet de middelen die Antwerpen in het verleden heeft geïnvesteerd in projecten om kinderen van woonwagenbewoners naar scholen toe te leiden nu onherroepelijk verloren gaan.
Fons Duchateau, schepen van Sociale Zaken (N-VA) zegt dat de Stad Antwerpen haar best heeft gedaan. ‘We hebben nog naar alternatieven voor het doortrekkersterrein gezocht maar jammer genoeg niet gevonden. Zeker in een stad als Antwerpen is openbare ruimte een zeer kostbaar goed. Wij zijn er inderdaad in geslaagd om meerdere kinderen een volledig schooljaar te laten afmaken. Verder hebben we ruim ons aandeel gedaan in het oplossen van maatschappelijke problemen en in sociaal engagement. Daarom kijk ik nu naar andere steden en gemeenten en doe ik een oproep om hun verantwoordelijkheid hier nu op te nemen.’
 Een reportage van Anneke Verschave.

 

10 dec

Memories of Home

In Belgium Door Anneke Verschave

Een korte documentaire waarin vluchtelingen herinneringen uit hun thuisland vertellen. Hierdoor wordt duidelijk dat iedereen van dezelfde dingen houdt en hetzelfde van het leven verlangt. We verschillen mischien van kleur, afkomst of religie; maar in ons hart zijn we allemaal gelijk. We delen dezelfde dromen, wensen en.. herinneringen.

Een film van Wendy Montellano
DOP: Anneke Verschave, Roel Nollet, Koen Van Sande
Montage: Lukas Stallaert, Koen Van Sande
Muziek: Dreams Today by Efterklang
First Dream by Ryuichi Sakamoto & Alva Noto
Contact Vluchtelingen: Pivokio en Hilde Stockman voor House of Colors, vzw Humain voor het vluchtelingenkamp in Duinkerke, Anja Desmet voor Brussel.

 

18 nov

SOS KINDERDORPEN vroeg aan kinderen…

In Belgium Door Anneke Verschave

1 kind op 10 groeit op zonder de liefdevolle zorg van een ouder. SOS Kinderdorpen kan en wil dat niet aanvaarden en vindt dat geen enkel alleen mag opgroeien. Als meter of peter kan jij voor één kind het verschil maken. Word meter of peter via www.sos-kinderdorpen.be/NoChildAlone

18 nov

NOORDERLICHT

In Belgium Door Anneke Verschave

Last week ours friends told us they would open a restaurant named Noorderlicht. We decided to shoot how people came to taste some delicious food while enjoying a fantastic skyline of Antwerp! This restaurant is exclusive and temporary open until the end of January.  We believe everybody deserves a dinner in the sky!

A-tower, Keyserlei 5, Antwerpen. Book your table here today, before it’s too late.

DoP, Camera & Editing by Anneke Verschave.