roms

18 mei

WAARHEID VAN EEN KIND – TRUTH OF A CHILD

In Belgium Door Anneke Verschave

Her name is Brésilia and she’s 9 years old. She will tell you the truth about her life traveling through Belgian trailer parks.

Haar naam is Brésilia en ze is 9 jaar oud. Ze zal jullie de waarheid vertellen over haar leven op Belgische woonwagenterreinen.